Stvanice Island

Prague, Czech Republic
competition, 2013

123

Stvanice Island


SECRET ILSAND


The main goal of this Project is to reconnect the island to the city, keeping its natural vocation.


3 are the main strategic ways:


1. expanding part of the city to the island with Viral architecture (cf. Ponte Vecchio) using temporary pavilions which will contain a mix of functions and activities that belong to the city: from shoemakers, to temporary art boxes, adding also a tram stop in the middle of the bridge.


2. giving a critical mass to Island activities, fostering a 24h life, with residential, culture, sport and leisure.


3.reinforcing the potentials of the island characters by: reusing the stadium for various activities as well as bridge arches; enhancing the naturalistic aspect of the island (a green, silent, secret garden detached from the city ) combining a program for young children and elderly with the creation of urban allotments and implementing the relation with water.Ostrov Štvanice – TAJUPLNÝ OSTROV


Hlavním cílem tohoto projektu je propojit ostrov s městem, využít jej pro všechny a zachovat jeho specifickou identitu.


Lze toho dosáhnout aplikováním tří základních principů:


1. PROPOJENÍ OSTROVA S MĚSTEM.

- Oživení spojnice mostu rozmístěním tzv. inkubátorů městského života – drobných objektů s různými městskými funkcemi, od kavárny přes ševcovskou dílnu po galerii (tzv. virální architektura – viz Ponte Vecchio).

Vytvoření zastávek MHD na obou mostech (tramvaj a městský vlak).


2. VYTVOŘENÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY.

- Zastavění území v objemu potřebném k rozvoji městského života (tzv. mezní úroveň zastavění) skrze funkce kultury, volného času, sportu, specifické vybavenosti a přechodného i trvalého bydlení.


3. OŽIVENÍ STÁVAJÍCÍHO POTENCIÁLU OSTROVA.

- Aktivace staveb – multifunkční využití stadionu, tvůrčí využití prostor pod oblouky mostu.

- Artikulace osobitého přírodního charakteru ostrova – tajuplný ostrov uprostřed města.

- Doplnění nového typu zeleně – veřejné zahrádky.

- Kultivace přímého styku s řekou.

Stvanice Island

Prague, Czech Republic
competition, 2013

Roy Nash, René DleskAuthors

Debora Magri, Davide Vizzini, Mauro Sina, Tereza VlasákováCollaboration

p-u-r-a 2010 © All rights reserved | ..facebook P-U-R-A..