Memorial Chapel

Ležáky, Czech Republic
Competition 2011, 2nd. place

... for description of the project in Czech language (we will provide English translation soon) click on |more|

Memorial Chapel


Pietní území Ležáky – zdánlivý klid přírodní scenérie nasycené atmosférou tragické události, nesmazatelně ztělesněné bytelností Žákových objektů. Narušení této ohromné avšak pokorné energie by bylo uvolněním, únikem před sílou tíživé myšlenky, nádechem svěžího vzduchu, zapomenutím, byť  jen na krátkou chvíli, které však nesmíme připustit.


>UMÍSTNĚNÍ

Preferovanou parcelu 101 jsme k umístnění kaple vyhodnotili jako nevhodnou. Její blízkost k charakterově silným objektům hrobodomů představuje riziko zásadního formálního konfliktu nového objektu, narušení klidné harmonie pietního území.


Nedávno vykácený průsek zalesněného svahu nad meandrem potoka Ležák znovu odhalil památný kříž přímo v ose vstupu do pietního území, čímž vzniklo logické i symbolické vyvrcholení areálu. Kaple bude osazená právě v tomto místě –  pozemek číslo 373/23 s majetkovým podílem České republiky.

Ne kaple, ale pohled na Ležáky je zde dominantou. Samotná stavba je skrytá. Z dálky je vidět jen zářez ve strmé mýtině pokryté hustým kobercem vřesu, vyhlídku na Ležáky, která z pohledu z dálky vede formální dialog s původním Žákovým návrhem, v bezpečné vzdálenosti, oddělená pásem vzrostlých stromů, ve stejném materiálu, ale v soudobé geometrii. Odtud se návštěvník v mysli stává divákem hrozivého představení, které se tu odehrálo 24.6.1942.

Hlavní prostor kaple je zapuštěný přibližně o 3m pod úroveň terénu. Vytěžený materiál se použije na zakrytí téměř celé 6 metrů vysoké stavby, čímž bude dotvořený symbolický vrchol, na kterém bude nově osazený památný kříž, jehož současné osazení jsme shledali jako nedůstojné. Kamenný násyp s přečnívajícím ocelovým kotvením kmene bude odstraněno a kříž bude opětovně vztyčen ve vzpřímené, přesně vertikální poloze.


>TVAR / KONSTRUKCE

Centrální prostor kaple ve tvaru nakloněného pravidelného rotačního kuželu o poloměru i výšky přibližně 6m je vytvořený z monolitické skořepinové konstrukce z vodostavebního betonu v pohledové kvalitě, do kterého ústí dlouhá úzká vstupní chodba, stejného konstrukčního provedení. Druhá kratší chodba ústí na vyhlídku. Stěny vyhlídky jsou tvořeny z masivních, přesně řezaných, jemně broušených žulových bloků.


>OTEVŘENOST

Zážitky z návštěvy pietního území, pocity vyvolané představami tragických událostí roku 1942, nejsou nezávislé od charakteru momentálního počasí. Vstup do kaple a pobyt v ní by neměl představovat diskontinuitu těchto zážitků, ale naopak jejich posílení, jejich další rovinu. Kužel centrálního prostoru se podřizuje vlivům počasí. Uvnitř kaple se v mělkém jezírku zadržuje dešťová voda.


>MATERIALITA A SYMBOLIKA VNITŘNÍCH PROSTORŮ

1. Dlouhá nízká vstupní chodba s haptickou strukturou stěn symbolizuje oběti a jejich cestu. Je to stísněný, téměř nepříjemně sevřený prostor, vzbuzující silné emoce.

-MATERIÁL: monolitický beton – bednění upravené na povrchu vloženou textilií – kusy oblečení.

2. Centrální kuželový prostor kaple je vytvořený z tmavého hladkého chladného materiálu symbolizujícího zhoubnou sílu a monumentalitu zla třetí říše. Je přeťatý úzkou štěrbinou, ze které proniká slabý pás světla, symbol Ležáckých obyvatel, hrstky lidí, kteří přinesli oběť pro dobro celého národa v boji proti nepřemožitelné síle nacistické mašinérie. Tento úzký proud světla se k vrcholu postupně rozzařuje a přechází do silného zdroje světla, které symbolizuje stálou přítomnost naděje, víry, Boha.

-MATERIÁL: tmavě šedý monolitický beton s vysokou povrchovou kvalitou a leskem


>OSTATNÍ PRVKY INTERIÉRU

Centrální prostor kaple je doplněný prostým vybavením:

-          rovnoramenný kříž z mosaze

-          mosazný plát police pro svíce vetknutá do stěny

-          ocelová nádoba na květiny

-          masivní dřevěná lavice na subtilní ocelové podnoži

-          urny s popelem obětí uložené na vetknutém mosazném plátu ve výšce nad vyústěním vstupní chodby – v ose štěrbiny světla

-          texty z tlustého mosazného plechu v horní části po obvodu kaple – fragmenty Žalmu z roku dvaačtyřicátého (1945) Jana Zahradníčka (předního představitele české katolické poezie) věnované obětem heydrichiády.

Memorial Chapel

Ležáky, Czech Republic
Competition 2011, 2nd. place

Památník Lidice Client

approx. 230 cubic m Building volume

approx. 85 sqm Total Floor area


Concrete Structure


Michal Bernart, René Dlesk, Igor HobzaDesign Architects

Kamila Váničková, Ing.NovotnýCollaboration

p-u-r-a 2010 © All rights reserved | ..facebook P-U-R-A..